Det er spændende at være arkitekt i København

Hvis man interesserer sig for bygninger og kulturudvikling generelt, så er de ældre byer tit de mest interessante at opholde sig i. At være arkitekt i København kræver en god viden om fortiden og traditionerne, men også et ønske om, at udvikle byen både i tidens takt, men også så den i fremtiden fremstår lige så charmerende at bo i og besøge som i dag.
Arkitekt Købehnavn

En arkitekt i København skal være visionær

Nye bygninger og opførelsen af disse, er noget alle har en mening om i dag og ikke bare arkitekter i København. At fjerne Rundetårn ville være utænkeligt for de fleste, men at nedrive udtjente bygninger som Scala og dermed skabe rum til en mere nutidig og anvendelig bygning, kan sagtens være sund fornuft i de flestes øjne. Hvis man er arkitekt i København er der mange ønsker, der skal tages hensyn til, men de må aldrig komme til at ødelægge det visionære præg, som en ny bygning nødvendigvis må have, hvis den ikke bare skal være en kopi af noget gammel, kendt og sikkert utidssvarende. Nye huse skal afstemmes nøje med det allerede eksisterende byrum og det kræver en fin fornemmelse og en højt udviklet sans for både fortidens og nutidens æstetik at arbejde som arkitekt i København.

En arkitekt i København skaber byen

Hovedstaden med det særpræg, som de fleste kender den i dag, bør naturligvis bevares. Men den store stigning i antallet af beboere, kræver også dygtige arkitekter i København, der er i stand til at skabe udvikling indenfor boligmassen og se nye muligheder for alternative måder at skabe flere boliger på. Arkitekter i København arbejder målrettet på byens muligheder for udvidelse og fremtidige bæredygtighed og ikke bare for at rejse imponerende mindesmærker for deres virke.